Visie

Het overgrote deel van de bedrijven (B2B) hebben innovatie activiteiten niet als hun kernactiviteit; ze doen het erbij. Hun core-business en de dagelijkse beslommeringen bieden daarvoor vaak te weinig ruimte.
Zo blijkt dat veel bedrijven niet kunnen benoemen waar zij voor staan (kernwaarden), welke toegevoegde waarde zij eigenlijk bieden aan hun klanten en wat hen daarin onderscheidt van de concurrentie (Unique Selling Points, Unique Buying Reasons). Ook Visie, Missie en Strategie is nauwelijks bekend. Feitelijk hebben ze niet paraat waarom klanten voor hen kiezen en waarom hun product uniek is.

In de loop der jaren is er een noodzakelijke beweging geweest van productgericht via productiegericht naar verkoop- en marketinggericht. Veel bedrijven zijn hierin echter nog onvoldoende meegegaan. Hun succes is veelal gebaseerd op ondernemersgevoel (geluk, toeval). Het echte succes komt pas als de gehele organisatie echt klantgericht gaat innoveren.
Het optimaliseren van het innovatieproces kan een bedrijf veel voordeel opleveren en zelfs van levensbelang zijn. Er is bij een groot deel van de bedrijven dus altijd (een latente) behoefte aan externe ondersteuning bij het verbeteren van innovatieve slagkracht.