Voedselherkenning

De reukzin (neus), smaakzin (smaakpapillen van de tong) en de tastzin (o.a. mondholte en tong) zijn nauw met elkaar verbonden. Voor voedselherkenning is behalve reuk-, smaak- en tastzin en bovendien het gezichtsvermogen van groot belang. Vanuit deze zintuigen worden voortdurend zenuwprikkels naar de reuk-, smaak-, tast- en visuele centra in de hersenen gestuurd en daar gecombineerd, opgeslagen en herkend.